Well as you can see, the right click does not work... Please contact me if you want more information. Pech gehad ;-)

Privacy beleid

Privacybeleid
leinphotography.nl en
marjoleinhermans.nl

Marjolein Hermans

Versie 0.1

Laatst aangepast 22 mei 2018

In dit document laten we je weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen. We respecteren de privacy van alle gebruikers van haar sites www.leinphotography.nl en www.marjoleinhermans.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld. We hebben passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen.

Leinphotography.nl en marjoleinhermans.nl zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website accepteer je ons privacybeleid.

Gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou. Bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres.

We verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
  • Om de dienst/opdracht uit te kunnen voeren
  • Om je te kunnen informeren over wijziging van een dienst (door ziekte b.v.)

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of beveiligde NAS.

Een voorbeeld van gegevens die we vragen en verzamelen is je voornaam en e-mailadres als je een vraag stelt om je te kunnen mailen en je voornaam in de aanhef van de begeleidende mail te kunnen zetten.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou.

Derden

In beginsel worden je gegevens niet met anderen gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie echter wel gedeeld worden met derden. Denk aan de webbouwer. Zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is o.a. afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.

Bewaren

leinphotography.nl en marjoleinhermans.nl bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk geregeld is of nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Toestemming

Je hebt te allen tijde het recht om de verleende toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken als dit niet in strijd is met overige wetgeving en/of met de rechten van onze sites, zoals het recht op vrije meningsuiting en van informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door jou ondertekende contracten in het kader van bijvoorbeeld portretrecht, zoals een quitclaim, zijn in beginsel uitgesloten van het recht op het intrekken van toestemming.

Vragen en feedback

leinphotography.nl en marjoleinhermans.nl nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben alles wat binnen onze macht ligt gedaan om te voldoen aan de privacywetgeving en we zullen hier organisch in meebewegen.

We controleren regelmatig of we nog aan dit privacybeleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op.

Als je vragen hebt over dit privacybeleid, of als je je gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen (altijd m.u.v. foto’s), kun je contact met ons opnemen. We zullen je verzoek binnen de wettelijke termijn van vier weken in behandeling nemen.

leinphotography.nl en marjoleinhermans.nl
Marjolein Hermans
info@leinphotography.nl
lein.foto@gmail.com